1. försåtlig

  förså´tlig adj. ~t ORDLED: för-såt-lig
  Svensk ordbok
 2. indoktrinering

  indoktrinering, vissa former för påverkan av människors tankar och känslor i religiöst, politiskt eller ideologiskt avseende.
 3. Horus

  Horus, en av det forntida Egyptens viktigaste gudomligheter, den främste av flera gudar i falkgestalt.
 4. försåt

  förså´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-såt-et
  Svensk ordbok
 5. nyckelroman

  nyckelroman (franska roman à clef), berättelse där verkliga figurer och skeenden framställs under icke omedelbart genomskådad förklädnad.
 6. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 7. såt

  såt, område som ska avjagas vid drev- eller klappjakt.
 8. Troilus

  Troilus (lat., grekiska Trōilos), enligt sagotraditionen om trojanska kriget son till kung Priamos av Troja.
 9. Gene Hackman

  Hackman, Eugene ( Gene), född 1930, amerikansk skådespelare.
 10. bakslug

  ba`kslug adj. ~t ORDLED: bak--slug
  Svensk ordbok