1. försöka

  försö´ka verb försökte försökt, pres. försöker ORDLED: för-sök-er SUBST.: försök
  Svensk ordbok
 2. porslinsmynt

  porslinsmynt, mynt av porslin, kända från Siams (Thailands) spelhus, där de tolererades som betalningsmedel i mindre valörer från mitten av 1700-talet till 1868.
 3. källkritik

  källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer allmänt, exempelvis av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom inom journalistiken.

 4. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 5. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 6. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.
 7. antiken

  antiken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia.
 8. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 9. kultur

  kultur, odling, bildning.
 10. Srebrenica

  Srebrenica, gruvstad i östra Bosnien och Hercegovina; 15 600 invånare (2014).