1. församling

  församling, kristen menighet.
 2. församlingsfrihet

  församlingsfrihet, enligt både FN:s och Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter frihet att delta i fredliga sammankomster.
 3. församling

  försam´ling subst. ~en ~ar ORDLED: för-saml-ing-en
  Svensk ordbok
 4. territoriell församling

  territoriell församling, geografiskt avgränsat område för Svenska kyrkans verksamhet på lokalplanet.
 5. församlingslagen

  församlingslagen 1988:180, lag som reglerade hur församlingar och kyrkliga samfälligheter inom Svenska kyrkan skulle sköta sina angelägenheter.
 6. församlingsföreståndare

  församlingsföreståndare, i de svenska frikyrkosamfunden den person, i allmänhet en pastor, som i den lokala församlingen bär huvudansvaret för gudstjänstliv, undervisning och själavård.
 7. församlingsdelegerade

  församlingsdelegerade, till utgången av 1999 organ med beslutanderätt i vissa kyrkliga samfälligheter.
 8. församlingsbok

  församlingsbok ersatte enligt 1894 års kyrkobokföring husförhörslängden och ersattes i sin tur 1991 med en folklängd (jämför folkbokföring).
 9. Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne

  Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne, församling i Strängnäs stift, Eskilstuna kommun, Södermanland (Södermanlands län); 5 687 invånare (2016).

 10. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.