1. försiktighetsprincipen

  försiktighetsprincipen, modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då tillgänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker slutsats angående riskens existens eller storleksordning.
 2. försiktighetsprincipen

  försiktighetsprincipen, inom ekonomin en redovisningsprincip som innebär att alla värderingar i räkenskaperna ska göras med rimlig försiktighet.
 3. försiktig

  försik´tig adj. ~t ORDLED: för-sikt-ig
  Svensk ordbok
 4. försiktig sprängning

  försiktig sprängning, sprängning där begränsningar införts för att undvika skador från t.ex. markvibrationer, stötvågor i luft eller vatten och stenkast.
 5. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 6. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 7. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 8. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 9. fällning

  fällning är ett svårlösligt ämne som kan uppstå när två lösningar blandas.
 10. antibiotika

  antibiotika är läkemedel mot infektioner som orsakas av bakterier.