1. förskansning

  förskan´sning subst. ~en ~ar ORDLED: för-skans-ning-en
  Svensk ordbok
 2. fragmoplast

  fragmoplast, detsamma som cellplatta.
 3. fragmosom

  fragmosom, membranblåsa i cellplatta.
 4. bålverk

  bålverk, försvarsverk, förskansning, äldre benämning på bastion, numera i bildlig betydelse: skydd, försvar.
 5. bråte

  bråte, tillfällig förskansning av träd som fällts och dragits samman, ofta i trånga vägpassager.
 6. barrikad

  barrikad, försvarsvall vid t.ex. gatustrider; ofta benämning på plats för uppror och strider i allmänhet; även bildligt, t.ex. Hon står på de politiska barrikaderna.
 7. palissad

  palissad, pålverk, äldre typ av förskansning eller stormhinder.
 8. vallgrav

  vallgrav, grav runt eller vid äldre befästningsanläggningar såsom borgar, stadsmurar, vallar etc.
 9. Uddevalla

  Uddevalla, församling i Göteborgs stift, Uddevalla kommun, Bohuslän (Västra Götalands län); 15 396 invånare (2016).

 10. Halden

  Halden, 1665–1928 Fredrikshald, kommun och stad i Østfold fylke, Norge.