1. förskingring

  förskingring är ett brott som innebär att någon utan lov använder en annan människas pengar eller något annat värdefullt.

 2. förskingring

  försking´ring subst. ~en ~ar ORDLED: för-skingr-ing-en
  Svensk ordbok
 3. försnillning

  försnillning, detsamma som förskingring.
 4. undandräkt

  undandräkt, tidigare brottsrubricering, 1 juli 2017 ersatt av ringa förskingring.

 5. sakförskingring

  sakförskingring, trolöshetsbrott som begås av den som fått egendom i besittning för annan med utgivningsskyldighet.
 6. brott

  brott är handlingar som är förbjudna i lagen och som kan leda till ett straff eller en annan påföljd.

 7. förmögenhetsbrott

  förmögenhetsbrott, egendomsbrott, sammanfattande benämning på brott som innebär ekonomisk skada för någon.
 8. fordringsförskingring

  fordringsförskingring, trolöshetsbrott som förutsätter att gärningsmannen fått sig egendom anförtrodd med skyldighet att redovisa för den.
 9. trolöshetsbrott

  trolöshetsbrott, juridisk benämning på en grupp förmögenhetsbrott som utmärks av att någon missbrukar en förtroendeställning, t.ex. förskingring och trolöshet mot huvudman.
 10. Vilmar Ljungdahl

  Ljungdahl, Vilmar, 1892–1963, politiker (bondeförbundare), godsägare, finansminister i Pehrsson-Bramstorps regering juni–september 1936, riksdagsman 1943–48 (första kammaren).