1. förslag

  förslag, utsmyckning av en melodi, bestående av en extra ton spelad före huvudtonen.
 2. förslag

  2fö`rslag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för--slag-et
  Svensk ordbok
 3. förslag

  1försla´g subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-slag-et
  Svensk ordbok
 4. vilande förslag

  vilande förslag, av riksdagen bifallet förslag till ändring i grundlag eller i lag som enligt speciella regler inte kunnat ändras slutgiltigt.
 5. förslagsverksamhet

  förslagsverksamhet, anställdas förslag till förbättringar av produkter, produktion, administration o.d. i arbetsgivarens verksamhet.
 6. förslagskommitté

  förslagskommitté, samarbetsorgan på arbetsplatser.
 7. förslagen

  försla´gen adj. förslaget förslagna ORDLED: för-slag-en
  Svensk ordbok
 8. förslagsställare

  försla`gsställare subst. ~n äv. förslagsställarn, plur. ~, best. plur. förslagsställarna ORDLED: för-slags--ställ-ar-en
  Svensk ordbok
 9. förslagsvis

  försla`gsvis adv. ORDLED: för-slags-vis
  Svensk ordbok
 10. förslagsrum

  försla`gsrum subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: för-slags--rumm-et
  Svensk ordbok