1. förstånd

  förstånd, tanke- och/eller urskillningsförmåga; i allmänt språkbruk ungefär detsamma som förnuft.
 2. förståndig

  förstån´dig adj. ~t ORDLED: för-stånd-ig
  Svensk ordbok
 3. kognitiv

  kognitiv, som avser kognition, kunskap, förstånd eller information.
 4. kognition

  kognition, de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras.
 5. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 6. dogmatism

  dogmatism (av dogm), accepterandet av eller fasthållandet vid en viss tes eller uppfattning utan tillräcklig grund eller kritisk prövning.
 7. förnuft

  förnuft, i allmänt språkbruk ungefär detsamma som förstånd.
 8. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 9. demens

  demens,, dementia, en förvärvad omfattande försämring av psykiska funktioner (intellekt, minne och personlighet).
 10. intellekt

  intellekt, tankeförmåga, förstånd: jämför förstånd och förnuft.