1. förstening

  förstening, detsamma som fossil.
 2. förstening

  förste´ning subst. ~en ~ar ORDLED: för-sten-ing-en
  Svensk ordbok
 3. fossil

  fossil, petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats genom naturens försorg.
 4. diagenes

  diagenes, de kemiska, fysiska och biologiska förändringar som äger rum i ett sediment efter dess avsättning, samt under och efter dess litifiering (förstening).
 5. fossilisering 

  fossilisering , petrifiering, förstening, inom geologin alla de processer som leder till bildandet av ett fossil.

 6. petrifikation

  petrifikation, äldre medicinsk term för förstening, förkalkning av vävnader.
 7. fossilisering

  fossilisering, inom språkvetenskapen avstannad utveckling i ett andraspråk.
 8. stupor

  stupor, extrem hämning med blockerad motorik, nedsatt reaktion på yttre stimuli, apati, tankehämning, mutism och vanligen förvirring.
 9. förstena

  förste´na verb ~de ~t ORDLED: för-sten-ar SUBST.: förstenande, förstening
  Svensk ordbok