1. förstora

  försto´ra verb ~de ~t ORDLED: för-stor-ar SUBST.: förstorande, förstoring
  Svensk ordbok
 2. mullvad

  mullvad, Talpa europaea, art i familjen mullvadsdjur.
 3. auxo

  auxo-, sammansättningsled: förstorande, förstärkande, sammanhängande med tillväxt.
 4. promotor

  promotor, ämne som förstärker en katalysators verkan.
 5. flygfiskar

  flygfiskar är fiskar.
 6. hävstång

  hävstång, ett av den klassiska mekanikens och teknikens grundelement, som används för att förstora krafter.
 7. ultraljudsbearbetning

  ultraljudsbearbetning, stötläppning (se läppning), finbearbetningsmetod för mycket hårda arbetsmaterial, t.ex. diamant, hårdmetall, karbider, glas och porslin.
 8. IB-affären

  IB-affären, det avslöjande av den för allmänheten och flertalet politiker okända hemliga svenska underrättelsetjänst ( IB) som 1973 avslöjades genom artiklar i Folket i Bild/Kulturfront av journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou.
 9. multiplikator

  multiplikator, tal med vilket ett annat tal (multiplikanden) multipliceras; jämför multiplikation.
 10. spegeldamm

  spegeldamm, damm anordnad för att i förskönande syfte skapa eller förstora en vattenspegel i en annars helt eller delvis torrlagd fåra i ett vattendrag.