1. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 2. kollapsbreccia

  kollapsbreccia , bergart som huvudsakligen består av kantiga brottstycken av en eller flera andra bergarter och som bildats vid kollaps eller instörtning av berg till följd av att underliggande berggrund försvagats eller avlägsnats.
 3. islossning

  islossning, skede då istäcket på sjöar, floder eller hav bryts upp.
 4. ärrbråck

  ärrbråck, utbuktning av bukinnehållet på en plats där bukväggen försvagats på grund av ett operationsärr eller ärr orsakat av annan skada.
 5. radikalsocialister

  radikalsocialister, radikaler , franskt politiskt parti bildat 1901 av borgerliga vänstergrupper.
 6. boksköldlus

  boksköldlus, Cryptococcus fagi, art i överfamiljen sköldlöss i insektsordningen växtsugare.
 7. Gustaf Bonde

  Bonde, Gustaf, d.y., 1682–1764, greve, ämbetsman och politiker; jämför släktartikel Bonde.
 8. adventsstjärna

  adventsstjärna, stjärnformig lykta, vanligen av papp, spån eller halm, upplyst med en elektrisk glödlampa och avsedd att hängas i ett fönster under advent och jul.
 9. maithili

  maithili, indoariskt språk talat i Bihar i Indien och i angränsande delar av Nepal av tillsammans drygt 28 miljoner (2009).
 10. Thure Gabriel Bielke

  Bielke, Thure Gabriel, 1684–1763, greve, militär och politiker; jämför släktartikel Bielke.