1. förtal

  förtal kan vara ett brott.
 2. förtal

  förta´l subst. ~et ORDLED: för-tal-et
  Svensk ordbok
 3. förtala

  förta´la verb ~de ~t ORDLED: för-tal-ar SUBST.: förtalande; förtal
  Svensk ordbok
 4. förtalskampanj

  förta`lskampanj subst. ~en ~er ORDLED: för-tals--kamp-anj-en
  Svensk ordbok
 5. ärekränkning

  ärekränkning, brottsbalkens gemensamma benämning på förtal och förolämpning.
 6. brott

  brott är handlingar som är förbjudna i lagen och som kan leda till ett straff eller en annan påföljd.

 7. Desdemona

  Desdemona, den oskuldsfulla unga hustrun till Othello i Shakespeares tragedi ”Othello” (1604).
 8. lidande

  lidande, skadeståndsrättslig term för psykisk skada som vållas genom kränkningar av olika slag, t.ex. sexuella övergrepp, hotfullt uppträdande eller förtal (däremot inte personskada och dess följder).
 9. Gottfrid Peterson

  Peterson, Gottfrid, 1856–1909, radikal tidningsman.
 10. yttrandefrihetsbrott

  yttrandefrihetsbrott, missbruk av yttrandefriheten i bl.a. TV- och radioprogram, film, videogram eller ljudupptagning enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), som väsentligen bygger på reglerna om tryckfrihetsbrott i tryckfrihetsförordningen (TF).