1. förträfflig

  förträff´lig adj. ~t ORDLED: för-träff-lig
  Svensk ordbok
 2. Werner Vögeli

  Vögeli, Werner, 1930–2007, schweizisk-svensk restaurangman.
 3. husmodersrörelsen

  husmodersrörelsen etablerades i Sverige 1919 genom bildandet av Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund (SHR).
 4. Ulf Thorén

  Thorén, Ulf, 1929–78, journalist och TV-man.
 5. VSOP

  VSOP, very superior old pale (’mycket förträfflig gammal ljus’), kvalitetsbeteckning för cognac som anger att den är minst 4,5 år gammal (dock kan åldern variera mellan olika cognacstillverkare).
 6. soppar

  soppar, grupp i basidsvampsordningen Boletales vilka vanligen är stora och köttiga.
 7. Olavi Paavolainen

  Paavolainen, Olavi, 1903–64, finsk författare.
 8. svinmålla

  svinmålla, Chenopodium album, art i familjen amarantväxter.
 9. buskmargerit

  buskmargerit, Chrysanthemum frutescens , art i familjen korgblommiga växter.
 10. sillkremlor

  sillkremlor, Russula xerampelina (coll.), grupp närstående arter i basidsvampsordningen Russulales vilka kan vara svåra att särskilja.