1. förtröstan

  förtrös´tan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: för-tröst-an
  Svensk ordbok
 2. Katherine Paterson

  Paterson, Katherine, född 1932, amerikansk författare.
 3. Jacob Frese

  Frese, Jacob, född ca 1690, död 1729, diktare.
 4. Guilihelmus Gnapheus

  Gnapheus, Guilihelmus, egentligen Willem de Volder , 1493–1568, nederländsk humanist och dramatiker.
 5. Lars Hård

  Lars Hård, roman av Jan Fridegård som ursprungligen gavs ut som en romantrilogi där böckerna Jag Lars Hård (1935), Tack för himlastegen (1936) och Barmhärtighet (1936) ingick.

 6. Johan Runius

  Runius, Johan, 1679–1713, poet.
 7. Lina Sandell-Berg

  Sandell-Berg, Carolina ( Lina), född Sandell, 1832–1903, författare.
 8. Dream of the Rood

  Dream of the Rood, ”Drömmen om det heliga korset”, en allittererad dikt på 156 rader, troligen från sent 800-tal, bevarad i handskriften Vercelli Book.
 9. Maxwell Anderson

  Anderson, Maxwell, 1888–1959, amerikansk dramatiker.
 10. George Herbert

  Herbert, George, 1593–1633, brittisk författare, bror till Edward Herbert.