1. förtroendeman

  förtroendeman, demokratiskt vald politisk eller facklig representant.
 2. förtroendeman

  förtro`endeman subst. ~nen förtroendemän, best. plur. förtroendemännen ORDLED: för-tro-ende--mann-en
  Svensk ordbok
 3. regional förtroendeman

  regional förtroendeman, enligt förtroendemannalagen facklig förtroendeman som utses av arbetstagarorganisation att vara verksam även på annan arbetsplats än den egna.
 4. facklig förtroendeman

  facklig förtroendeman, i vidsträckt mening var och en som sysslar med facklig verksamhet.
 5. förtroendemannalagen

  förtroendemannalagen, lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.
 6. Per Albin Hansson

  Hansson, Per Albin, född 28 oktober 1885, död 6 oktober 1946, politiker (socialdemokrat), statsminister 1932–46 (utom sommaren 1936), även statsråd 1920, 1921–23 och 1924–26, partiordförande 1925–46, riksdagsledamot (andra kammaren) 1918–46.
 7. god man

  god man, förtroendeman som enligt olika lagbestämmelser och för olika syften ska utses i vissa fall.
 8. Bengt Algotsson

  Bengt Algotsson, död 1360, svensk storman, hertig.
 9. varsel

  varsel, enligt flera lagar inom arbetsrätten benämning på ett besked om tilltänkt åtgärd.
 10. flottning

  flottning, transport av lösa stockar i rinnande vatten ( strömflottning eller lösflottning) eller av virkesbuntar över sjöar eller längs en kust ( sjöflottning, havsflottning eller buntflottning).