1. förtvina

  förtvi´na verb ~de ~t ORDLED: för-tvin-ar SUBST.: förtvinande, förtvining
  Svensk ordbok
 2. förlamning

  förlamning, pares , oförmåga till viljemässiga muskelrörelser.
 3. birötter

  birötter, den rottyp som är den vanliga hos enhjärtbladiga växter.
 4. sedlighetsdebatten

  sedlighetsdebatten, litterär fejd i Norden under 1880-talet.
 5. etiolerad

  etiolerad sägs en växt vara när den på grund av ljusbrist eller hög temperatur fått ett utdraget, slankigt växtsätt med långa nedre internodier och små blad.
 6. amaranter

  amaranter, arter i släktet Lagonosticta i fågelfamiljen astrilder.
 7. amaranter

  amaranter, Amaranthus, släkte amarantväxter som förekommer i varmare trakter över hela jorden och omfattar ca 60 arter ettåriga örter, i Sverige fyra, bl.a. svinamarant.
 8. graviditet

  graviditet, dräktighet, gestatio, den process hos däggdjurshonor inklusive människan som börjar med befruktning och som avslutas med födelsen ( förlossning). Jämför fosterutveckling.
 9. muskelsjukdomar

  muskelsjukdomar, myopatier, sjukdomar i muskeln vilka är antingen medfödda eller förvärvade, dvs. en följd av sjukdom eller skada.
 10. pannlobsdemens

  pannlobsdemens, frontallobsdemens, demens till följd av degeneration med funktionsstörning i storhjärnans pannlober.