1. förunna

  förunn´a verb ~de ~t ORDLED: för-unn-ar SUBST.: förunnande
  Svensk ordbok
 2. Galahad

  Galahad, den fläckfrie riddaren i Artursagan.
 3. Fredrik von Otter

  von Otter, Fredrik, 1833–1910, friherre, sjömilitär, politiker.
 4. bad

  bad, nedsänkning av kroppen i vatten eller annat medium.
 5. Patrick White

  White, Patrick, född 28 maj 1912, död 30 september 1990, australisk författare, Nobelpristagare i litteratur 1973.
 6. förundransvärd

  förun`dransvärd adj. förundransvärt ORDLED: för-undr-ans--värd
  Svensk ordbok
 7. förundras

  förun´dras verb förundrades förundrats ORDLED: för-undr-as SUBST.: förundrande; förundran
  Svensk ordbok
 8. förundra sig

  förun´dra sig verb förundrade förundrat ORDLED: för-undr-ar SUBST.: förundrande; förundran
  Svensk ordbok
 9. förundran

  förun´dran subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: för-undr-an
  Svensk ordbok
 10. förunderlig

  förun´derlig adj. ~t ORDLED: för-under-lig
  Svensk ordbok