1. förut

  2förut [fö´r- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: för--ut
  Svensk ordbok
 2. förut

  1förut [fö`r- el. -u´t] adv. ORDLED: för--ut
  Svensk ordbok
 3. föruttagning

  föruttagning, anticipation , betyder oftast ett införande på förhand av en ton som harmoniskt tillhör ett följande ackord.
 4. förutsättningsläran

  förutsättningsläran, inom juridiken principer som i vissa fall kan möjliggöra en upplösning av bundenheten till en rättshandling eller ett avtal som ingåtts på felaktiga premisser (latin error in motivis).
 5. förutsägelse

  förutsägelse, prediktion , påstående om framtiden, som baseras på kunskap om det förflutna.
 6. förutbestämd harmoni

  förutbestämd harmoni (latin harmonia prestabilata), viktigt begrepp i Leibniz filosofi.
 7. förutspå

  fö`rutspå verb ~dde ~tt, pres. ~r ORDLED: för-ut--spår SUBST.: förutspående
  Svensk ordbok
 8. förutskicka

  fö`rutskicka verb ~de ~t ORDLED: för-ut--skick-ar SUBST.: förutskickande
  Svensk ordbok
 9. förutsätta

  fö`rutsätta verb förutsatte förutsatt, pres. förutsätter ORDLED: för-ut--sätt-er SUBST.: förutsättande, förutsättning
  Svensk ordbok
 10. förutan

  föru`tan prep. ORDLED: för--ut-an
  Svensk ordbok