1. förutom

  föru`tom prep. ORDLED: för--ut-om
  Svensk ordbok
 2. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.
 3. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.
 4. blåval

  blåval, Balaenoptera musculus, art i familjen fenvalar.

 5. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 6. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.

 7. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 8. Hagia Sofia

  Hagia Sofia, turkiska Aya Sofya, kupolbyggnad i Istanbul, Turkiet, ursprungligen uppförd som kristen kyrka.

 9. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 10. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.