1. förutsättning

  fö`rutsättning subst. ~en ~ar ORDLED: för-ut--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 2. förutsättningsläran

  förutsättningsläran, inom juridiken principer som i vissa fall kan möjliggöra en upplösning av bundenheten till en rättshandling eller ett avtal som ingåtts på felaktiga premisser (latin error in motivis).
 3. förutsättningslös

  fö`rutsättningslös adj. ~t ORDLED: för-ut-sätt-nings--lös
  Svensk ordbok
 4. bristande förutsättningar

  bristande förutsättningar, inom avtalsrätten förhållande som föreligger när någon vid ingående av avtal utgår från vissa förutsättningar som senare inte infrias.
 5. vatten

  vatten är en kemisk förening mellan två väteatomer och en syreatom.

 6. Internationella brigaden

  Internationella brigaden, frivilliga utländska förband som kämpade på republikens sida under spanska inbördeskriget 1936–39.
 7. oljelampa

  oljelampa, behållare med brännbar olja, försedd med veke och företrädesvis använd före 1860-talet, då fotogenlampan introducerades.
 8. efterkrigstiden

  efterkrigstiden kallas perioden från andra världskrigets slut 1945 fram till nutid.
 9. attackhelikopter

  attackhelikopter, stridshelikopter avsedd för bekämpning av punktmål till lands och till sjöss.
 10. brosk

  brosk, hos djur, inklusive människa, stödjevävnader bestående av celler omgivna av en mellansubstans, matrix.