1. förutse

  fö`rutse verb förutsåg ~tt, pres. ~r ORDLED: för-ut--ser SUBST.: förutseende
  Svensk ordbok
 2. förutseende

  2fö`rutseende subst. ~t ORDLED: för-ut--se-end-et
  Svensk ordbok
 3. förutseende

  1fö`rutseende adj., ingen böjning ORDLED: för-ut--se-ende
  Svensk ordbok
 4. rhenium

  rhenium, metalliskt, sällsynt grundämne i grupp 7 i periodiska systemet, kemiskt tecken Re.
 5. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 6. Oidipus

  Oidipus (grekiska Oidipous, latin Oedipus), grekisk sagohjälte, son till Thebes kungapar Laios och Iokaste.
 7. konflikt

  konflikt, motsättning som kräver lösning.
 8. halveringstid

  halveringstid, beteckning t 1/2, hastighetsmått som används vid förlopp där hastigheten avtar i proportion till den kvarvarande mängden.
 9. Amos

  Amos, den äldste av Gamla Testamentets skriftprofeter.
 10. positron

  positron, positon, symbol e +, elektronens antipartikel; den har samma massa och magnetiska moment som elektronen, och den bär samma elektriska laddning så när som på dess tecken.