1. rationella förväntningar

  rationella förväntningar, nationalekonomiskt begrepp som innebär att människor, utan att nödvändigtvis känna till ekonomisk teori, förväntar sig att ekonomin skall utvecklas så som den ekonomiska teorin förutsäger.
 2. förväntningsångest

  förväntningsångest, ängslig väntan, fruktan att något obehagligt skall inträffa.
 3. förväntning

  förvän´tning subst. ~en ~ar ORDLED: för-vänt-ning-en
  Svensk ordbok
 4. Messias

  Messias, inom judendomen en kommande härskare som ska medföra en lyckotid för Israels folk.
 5. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.
 6. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.
 7. förväntningsrätt

  förväntningsrätt, mindre vanligt ord för den statistiska termen väntevärdesriktig.
 8. förväntningsvärde

  förväntningsvärde, annat ord för väntevärde.
 9. pragmatism

  pragmatism (för etymologi se pragmatik), inom filosofin en riktning vars främsta representanter är de amerikanska filosoferna Charles Peirce, William James och John Dewey (Dewey kallar sin pragmatism för instrumentalism).
 10. rollteori

  rollteori, sociologisk och socialpsykologisk teori.