1. förväxling

  förväx´ling subst. ~en ~ar ORDLED: för-växl-ing-en
  Svensk ordbok
 2. Vintergatan

  Vintergatan, det ljusa band som under mörka och klara nätter kan ses sträcka sig över stjärnhimlen; i modern mening är det även namnet på det stjärnsystem, den galax, bestående av hundratals miljarder stjärnor, i vilket solsystemet befinner sig.
 3. j

  j, beteckningsvariant för den imaginära enheten;
 4. metanol

  metanol, metylalkohol, träsprit, CH3OH, färglös vätska med kokpunkt 64,5 °C och med en lukt påminnande om etanol.

 5. bensin

  bensin, en lättflyktig, lättantändlig och lättflytande vätska bestående av olika kolväteblandningar och med en kokpunkt som kan variera mellan 30 och 190 °C.

 6. DNA-profil

  DNA-profil, DNA fingerprint, resultatet av en laboratorieprocess där ett antal olika variabla platser i arvsmassan analyseras.
 7. Tonga

  Tonga, stat i södra Stilla havet.

 8. glykol

  glykoʹl (av glycerin och alkohol)etan-1,2-diol1,2-etandiol, HOCH2CH2OH, färglös, tämligen tjockflytande vätska med söt smak.

 9. Eurovision Song Contest

  Eurovision Song Contest, Eurovisionsschlagerfestivalen, Mélodie Grand Prix, populärmusiktävling anordnad årligen sedan 1956 av organisationen EBU (Eurovisionen).
 10. resande

  resande, resandefolket, folkgrupp med troligen samma ursprung som romerna.