1. förvåna

  förvå´na verb ~de ~t ORDLED: för-vån-ar SUBST.: förvånande
  Svensk ordbok
 2. förvånad

  förvå´nad adj. förvånat ORDLED: för-vån-ad
  Svensk ordbok
 3. snopen

  snopen är den som är både besviken och förvånad.
 4. admirativ

  admirativ, verbböjningskategori ( modus) i vissa (t.ex. keltiska) språk vilken anger att händelser eller tillstånd är oväntade.
 5. welwitschia

  welwitschia, Welwitschia mirabilis, den enda arten i familjen welwitschiaväxter ( Welwitschiaceae) i divisionen Gnetophyta.
 6. Charon

  Charon, Pluto I, måne till dvärgplaneten Pluto.
 7. Władysław Sikorski

  Sikorski, Władysław, 1881–1943, polsk militär och politiker, general 1919, ledare för den polska exilregeringen under andra världskriget.
 8. returord

  returord, ord som visar lyssnarens reaktion på vad talaren säger.
 9. brottsutveckling

  brottsutveckling, statistiska uppgifter om hur antalet brott förändras över tiden samt kriminologiska resonemang kring denna utveckling.

 10. statistik

  statistik, dels uppgifter om omvärlden i numerisk form, vanligen presenterade i tabeller och diagram, dels vetenskapen om hur data med inslag av slumpmässig variation eller osäkerhet skall insamlas, utvärderas och presenteras.