1. förvaltare

  förvaltare, högsta underofficersgraden inom det svenska försvaret 1945–72, med tjänsteställning mellan kapten och löjtnant.
 2. förvaltare

  förvaltare är en person som yrkesmässigt har hand om och sköter något åt en annan person, se förvaltning.
 3. förvaltare

  förvaltare, revir- eller skogsförvaltare, tjänsteman inom skogsbruket, med högre skoglig utbildning, som är chef för en förvaltning.
 4. förvaltare

  förvaltare, person som i annans ställe sköter en viss verksamhet, t.ex. i ägarens ställe leder driften av en jordegendom.
 5. ekonomi

  ekonomi, vetenskaplig disciplin som omfattar studiet av resursers bildande, organisation och användning, det vill säga av alla de arrangemang inom vilka människor söker sin bärgning och försöker tillfredsställa sina behov.

 6. förvaltare

  förval´tare subst. ~n äv. förvaltarn, plur. ~, best. plur. förvaltarna ORDLED: för-valt-ar-en
  Svensk ordbok
 7. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 8. Versaillesfreden

  Versaillesfreden, fredsfördraget 1919 mellan Tyskland och dess fiender i första världskriget, undertecknat i slottet i Versailles 28 juni 1919.

 9. Nobelpris

  Nobelpris är stora belöningar som delas ut i december varje år i Stockholm.

 10. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.