1. förvränga

  förvräng´a verb förvrängde förvrängt, pres. förvränger ORDLED: för-vräng-er SUBST.: förvrängande, förvrängning
  Svensk ordbok
 2. eko

  eko är ett ljud från en ljudkälla som har reflekterats mot ett föremål i närheten.
 3. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 4. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 5. källkritik

  källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer allmänt, exempelvis av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom inom journalistiken.

 6. Heaven’s Gate

  Heaven’s Gate, amerikansk domedagssekt som var övertygad om att ett utomjordiskt rymdskepp skulle föra medlemmarna till en högre existens.
 7. mörk materia

  mörk materia, materia i universum som inte sänder ut mätbara mängder ljus eller radiostrålning och därför inte kan observeras direkt, utan i stället ger sig till känna genom gravitationella effekter på omgivande materia och på ljus.

 8. överkompensation

  överkompensation, i Alfred Adlers teori förhållandet att en individ försöker kompensera en kroppslig, psykisk eller social svaghet genom alltför intensiv träning eller annan, överdriven aktivitet.
 9. geopolitik

  geopolitik, benämning på studier om staters agerande utifrån geografiska förhållanden.
 10. mångfald

  mångfald, geometriskt objekt som kring var och en av sina punkter ser ut som det vanliga rummet (av godtycklig dimension).