1. drakfisk

  drakfisk, Pterois volitans, art i familjen drakhuvudfiskar.
 2. bäver

  bäver, Castor fiber, art i gnagarfamiljen bävrar.
 3. fösa

  fö`sa verb föste föst, pres. föser ORDLED: fös-er SUBST.: fösande, fösning
  Svensk ordbok
 4. mullvad

  mullvad, Talpa europaea, art i familjen mullvadsdjur.
 5. Nils Ferlin

  Nils Ferlin var en svensk poet som blev populär genom sina sorglustiga dikter.
 6. kräldjur

  kräldjur, reptiler, Reptilia, klass ryggradsdjur med drygt 6 500 nu levande arter fördelade på de fyra ordningarna sköldpaddor, krokodilartade kräldjur, bryggödlor och fjällreptiler (som innefattar ödlor, masködlor och ormar).

 7. överlevnad

  överlevnad, överlevnadsteknik, åtgärder som vidtas i en nöd- eller krissituation av en nödställd för att möta t.ex. brist på vatten, mat, sjukvårdsmateriel, skydd eller utrustning.
 8. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 9. wok

  wok är en kinesisk gryta.
 10. vallhund

  vallhund, hund som främst används till att driva, fösa eller hålla samman djurflockar.