1. fabel

  fabel, en kort allegorisk berättelse i vilken förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel, t.ex. ”den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket”.
 2. fabel

  fabel, en särskilt i rysk formalistisk poetik gängse benämning på handlingsgången i ett episkt eller dramatiskt verk, uppfattad i schematisk förenkling.
 3. fabelblomma

  fabelblomma, Achimenes pedunculata , art i familjen gloxiniaväxter. Det är en flerårig, upprätt växande, hårig, grön till rödaktig ört, som kan bli 45–90 cm hög.
 4. fabeldjursserie

  fabeldjursserie, tecknad serie där talande djur är bärande figurer.
 5. fabeldjur

  fabeldjur, benämning på dels sådana djur med övernaturliga egenskaper som uppträder i traditionella sagor och sägner, t.ex. bäckahästen, dels och framför allt de motsvarande djurgestalter som figurerar i äldre konst, litteratur och lärd tradition.
 6. fabel

  fa´bel subst. ~n fabler ORDLED: fabl-er
  Svensk ordbok
 7. fabelväsen

  fabelväsen, fabelmänniskor , sådana varelser med övernaturliga drag eller egenskaper som förekom dels i folktron (t.ex. troll och jättar), dels i äldre tiders konst, diktning och lärda tradition, t.ex. sfinxer, cykloper och kentaurer (se fabeldjur).
 8. fabelaktig

  fa`belaktig adj. ~t ORDLED: fabel-akt-ig
  Svensk ordbok
 9. fabeldjur

  fa`beldjur subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fabel--djur-et
  Svensk ordbok
 10. diskurs

  diskurs betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet.