1. Aisopos

  Aisopos grekiska Aisōpos, latin Aesopus, enligt traditionen en grekisk fabeldiktare, som varit slav på ön Samos på 500-talet f.Kr.
 2. djursaga

  djursaga, folksaga där huvudrollerna spelas av djur som uppträder antropomorfiserade, dvs. med mänskliga egenskaper.
 3. Faedrus

  Faedrus (grekiska Faidros), Phaedrus, fabeldiktningens främste representant i den romerska litteraturen.
 4. latinsk litteratur

  latinsk litteratur har skrivits från 200-talet f.Kr. i Rom och det romerska riket och fick under medeltiden utbredning i hela Europa.
 5. Armenien

  Armenien, historisk region i Främre Asien; 300 000–400 000 km2.