1. fabliau

  fabliau, en fransk medeltida litterär genre.
 2. Geoffrey Chaucer

  Chaucer, Geoffrey, född ca 1345, död 25 oktober 1400, engelsk författare.
 3. jonglör

  jonglör, kringvandrande, professionell underhållare i högmedeltidens Frankrike.
 4. versberättelse

  versberättelse, dikt som i bunden, oftast rimmad form berättar en underhållande historia, gärna med erotiskt ämne.
 5. Cent Nouvelles nouvelles

  Cent Nouvelles nouvelles, egentligen Les Cent Nouvelles nouvelles, samling av 100 erotiska berättelser, tillkommen ca 1456–67 vid det burgundiska hovet.
 6. folksaga

  folksaga, den kategori inom den muntliga, traditionella prosafolkdikten (jämför folkdiktning) som främst har underhållande funktion och vars innehåll betraktats som osannolikt och diktat.