1. fabricera

  fabrice´ra verb ~de ~t ORDLED: fabr-ic-er-ar SUBST.: fabricerande, fabricering; fabrikation
  Svensk ordbok
 2. fejkade nyheter

  fejkade nyheter, fejknyheter, falska nyheter, engelska fake news, fabricerad information som liknar vanliga nyheter till innehåll och form men som skapats i vilseledande syfte. 

 3. Jim Jones

  Jones, James (Jim), 1931–78, amerikansk sektledare, grundare och ledare av Peoples Temple, som blivit känd för ett massjälvmord 18 november 1978.

 4. artefakt

  artefakt, av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.
 5. humor

  humor, 1) som karaktärsegenskap: sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter; 2) som genre: konstprodukter (i tal, skrift, bild och ton) vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller leende.
 6. hajp

  hajp, benämning på manipulerande marknadsföring/PR, företrädesvis använd vid lanseringar inom branscherna musik, film och underhållning.
 7. metallmöbler

  metallmöbler, möbler helt eller delvis tillverkade av metall.

 8. devitrifikation

  devitrifikation, omvandling av glas (naturligt såväl som fabricerat) till kristallint material.
 9. vävsked

  vävsked, även ritt eller vävkam, vävredskap bestående av en rad lameller (”tänder”) i ett ramverk.
 10. Johann Bartholomaeus Adam Beringer

  Beringer, Johann Bartholomaeus Adam, 1667–1740, tysk läkare, naturforskare och samlare; professor i naturhistoria vid universitetet i Würzburg.