1. fabricera

  fabrice´ra verb ~de ~t ORDLED: fabr-ic-er-ar SUBST.: fabricerande, fabricering; fabrikation
  Svensk ordbok
 2. artefakt

  artefakt, av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.
 3. fejkade nyheter

  fejkade nyheter, fejknyheter, falska nyheter, engelska fake news, fabricerad information som liknar vanliga nyheter till innehåll och form men som skapats i vilseledande syfte. 

 4. humor

  humor, 1) som karaktärsegenskap: sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter; 2) som genre: konstprodukter (i tal, skrift, bild och ton) vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller leende.
 5. vävsked

  vävsked, även ritt eller vävkam, vävredskap bestående av en rad lameller (”tänder”) i ett ramverk.
 6. metallmöbler

  metallmöbler, möbler helt eller delvis tillverkade av metall.

 7. hajp

  hajp, benämning på manipulerande marknadsföring/PR, företrädesvis använd vid lanseringar inom branscherna musik, film och underhållning.
 8. sigill

  sigill, ett i vax eller lera och senare även i lack gjort avtryck av en sigillstamp; med sigill kan även avses själva stampen (beträffande metallsigill se blybulla).
 9. Jim Jones

  Jones, James (Jim), 1931–78, amerikansk sektledare, grundare och ledare av Peoples Temple, som blivit känd för ett massjälvmord 18 november 1978.

 10. devitrifikation

  devitrifikation, omvandling av glas (naturligt såväl som fabricerat) till kristallint material.