1. fabriksny

  fabri`ksny adj. ~tt ORDLED: fabr-iks--ny
  Svensk ordbok
 2. fel

  fel, juridisk term som innebär att ett avtal inte fullgjorts på avtalat sätt eller såsom mottagaren av en vara eller tjänst med fog kunnat förvänta sig.
 3. avhjälpande av fel

  avhjälpande av fel, köprättslig term för den skyldighet som bl.a. vilar på säljare av lös egendom.
 4. population

  population [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: popul-at-ion-en
  Svensk ordbok