1. epik

  epik, berättande litteratur, en av de litterära grundformerna mellan den subjektiva lyriken, som talar ur människans inre, och dramatiken, där ordet tvärtom – i teaterns form – objektiveras via aktörerna.
 2. fabel

  fabel, en kort allegorisk berättelse i vilken förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel, t.ex. ”den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket”.
 3. science fiction

  science fiction, sf, SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.
 4. Marc Chagall

  Chagall, Marc, född 7 juli 1887, död 28 mars 1985, ryskfödd målare och grafiker, av judisk börd.

 5. Arto Paasilinna

  Paasilinna, Arto, 1942–2018, finsk författare.

 6. Sven Delblanc

  Delblanc, Sven, född 26 maj 1931, död 15 december 1992, författare, docent i litteraturhistoria i Uppsala från 1965.
 7. fabulera

  fabule´ra verb ~de ~t ORDLED: fabul-er-ar SUBST.: fabulerande, fabulering
  Svensk ordbok
 8. Torgny Lindgren

  Lindgren, Torgny, född 16 juni 1938, död 16 mars 2017, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1991.

 9. symbolism

  symbolism, litterär och konstnärlig riktning.
 10. Bengt Pohjanen

  Pohjanen, Bengt, född 1944, författare och översättare.