1. epik

  epik, berättande litteratur, en av de litterära grundformerna mellan den subjektiva lyriken, som talar ur människans inre, och dramatiken, där ordet tvärtom – i teaterns form – objektiveras via aktörerna.
 2. fabel

  fabel, en kort allegorisk berättelse i vilken förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel, t.ex. ”den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket”.
 3. science fiction

  science fiction, sf, SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.
 4. Arto Paasilinna

  Paasilinna, Arto, 1942–2018, finsk författare.

 5. Marc Chagall

  Chagall, Marc, född 7 juli 1887, död 28 mars 1985, ryskfödd målare och grafiker, av judisk börd.

 6. Sven Delblanc

  Delblanc, Sven, född 26 maj 1931, död 15 december 1992, författare, docent i litteraturhistoria i Uppsala från 1965.
 7. P.C. Jersild

  Jersild, Per Christian, född 14 mars 1935, författare, läkare.

 8. fabulera

  fabule´ra verb ~de ~t ORDLED: fabul-er-ar SUBST.: fabulerande, fabulering
  Svensk ordbok
 9. Bengt Pohjanen

  Pohjanen, Bengt, född 1944, författare och översättare.

 10. Carl Milles

  Milles, Carl, född 23 juni 1875, död 19 september 1955, skulptör, även verksam i USA, mest bekant för sina fontäner och andra verk i monumentalformat.