1. fackverk

  fackverk, konstruktionssystem bestående av stänger som kopplas samman så att ett stabilt bärverk erhålls.
 2. fackförening

  fackförening, sammanslutning av löntagare.
 3. Facebook

  Facebook, webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, startad 2004 och ägd av Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornien.

 4. facklitteratur

  facklitteratur, den del av litteraturen som omfattar vetenskapliga, upplysande och resonerande texter; jämför skönlitteratur.
 5. Facit AB

  Facit AB, tillverkare av kontorsmaskiner.
 6. fackförbund

  fackförbund, organisation sammansatt av fackföreningar inom samma bransch.
 7. fackspråk

  fackspråk, språkform som används sinsemellan av yrkesfolk eller specialister på ett visst område.
 8. Facit

  Facit, frimärkskataloger.
 9. facklig vetorätt

  facklig vetorätt, metod för företagsdemokratiskt inflytande innebärande att arbetstagarorganisation har rätt att meddela förbud (veto) mot arbetsgivares tilltänkta beslut i företags- eller arbetsledningsfråga.
 10. FA-cupen

  FA-cupen, engelska FA Cup, egentligen Football Association Challenge Cup, engelsk fotbollscup startad säsongen 1871/72, den äldsta och mest anrika fotbollsturneringen i världen.