1. facilitet

  facilite´t subst. ~en ~er ORDLED: fac-il-itet-en
  Svensk ordbok
 2. Mekka

  Mekka, Mecka, arabiska Makka, stad i Hijaz, västra Saudiarabien: 1,5 miljoner invånare (2010).
 3. produktionssystem

  produktionssystem, ett företags samlade faciliteter för tillverkning av dess produkter.
 4. Karlsborgs fästning

  Karlsborgs fästning, fästning som planerades och byggdes 1819–1909 på Vanäs udde i Vättern enligt ett av dåvarande chefen för ingenjörtrupperna B.E. Sparre utarbetat förslag.
 5. Andorra

  Andorra, delvis oavhängigt furstendöme mellan Frankrike och Spanien.

 6. klostermedicin

  klostermedicin, läkekonst som utövades vid de medeltida klostren.
 7. MERLIN

  MERLIN, Multi-Element Radio-Linked Interferometer Network, radioastronomisk interferometer i Storbritannien med sex antenner, sammankopplade med en markbunden radiolänk.
 8. järnvägshotell

  järnvägshotell, och järnvägsrestaurang, hotell respektive restaurang beläget i anslutning till en järnvägsstation.
 9. ISOLDE

  ISOLDE, Isotope Separator On-Line, isotopseparatorer anslutna till acceleratorer vid CERN, nära Genève, för renframställning av radioaktiva nuklider.
 10. Sydsudan

  Sydsudan, stat i mellersta Afrika.