1. fack

  fack subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fack-et
  Svensk ordbok
 2. facklig centralorganisation

  facklig centralorganisation, se centralorganisation.
 3. facklig organisation

  facklig organisation, detsamma som arbetstagarorganisation.
 4. Fackliga världsfederationen

  Fackliga världsfederationen, se FVF.
 5. fackliga internationaler

  fackliga internationaler, fackföreningsinternationaler, internationella organisationer, bestående av olika länders fackliga centralorganisationer.
 6. facklig verksamhet

  facklig verksamhet, i vidsträckt mening allt som arbetstagarorganisationer sysslar med inklusive interna föreningsangelägenheter.
 7. fackförening

  fackförening, sammanslutning av löntagare.
 8. fackföreningsinternationaler

  fackföreningsinternationaler, se fackliga internationaler.
 9. facklig förtroendeman

  facklig förtroendeman, i vidsträckt mening var och en som sysslar med facklig verksamhet.
 10. fackhögskola

  fackhögskola, benämning på högskolor som svarar för högre utbildning och forskning men, i motsats till universiteten, gör det inom ett specialområde (fack).