1. fackklubb

  fackklubb, facklig sammanslutning av löntagare på viss arbetsplats.
 2. fackförening

  fackförening, även kallat fack, är en förening för människor som arbetar på samma arbetsplats eller i samma bransch ( fackförbund).
 3. verkstadsklubb

  verkstadsklubb, inom vissa fackförbund benämning på organisationen på arbetsplatsen.
 4. därmed

  dä´rmed adv. ORDLED: där--med
  Svensk ordbok
 5. klubb

  klubb subst. ~en ~ar ORDLED: klubb-en
  Svensk ordbok
 6. fack

  fack subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fack-et
  Svensk ordbok