1. fait accompli

  fait accompli, ’fullbordat faktum’, (nytt) sakläge som man inte kan ändra på.
 2. Faith No More

  Faith No More, ursprungligen Faith No Man, amerikansk rockgrupp.

 3. Faith and Order

  Faith and Order, ekumenisk organisation, grundad 1927 i Lausanne (Schweiz), sedan 1948 integrerad i Kyrkornas Världsråd som en avdelning för lärofrågor i syfte att genom teologiska samtal ena kyrkorna.
 4. fait accompli

  fait accompli [ung. fätakåmpli´] subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: fait ac-compli
  Svensk ordbok
 5. Adam Faith

  Faith, Adam, egentligen Terence Nelhams, 1940–2003, brittisk popsångare och skådespelare.
 6. Abessinienkrisen

  Abessinienkrisen, kris 1935–36 orsakad av Italiens önskan att skaffa sig kontroll över Etiopien (Abessinien), den enda vid denna tidpunkt i egentlig mening självständiga staten i Afrika.
 7. Marianne Faithfull

  Faithfull, Marianne, född 1946, brittisk sångerska och kompositör.

 8. pièce bien faite

  pièce bien faite, dramatisk genre under 1800-talet.
 9. Age Faith-Ell

  Faith-Ell, Age, 1912–98, textildesigner.
 10. Paul Ricœur

  Ricœur, Paul, född 27 februari 1913, död 20 maj 2005, fransk filosof, professor i Strasbourg 1948–56, i Paris 1956–78 (Sorbonne 1956–64, Nanterre 1964–78) och i Chicago 1965–92.