1. faktaresistens

  faktaresistens, attityd som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot den egna uppfattningen i en specifik fråga.

 2. faktaruta

  faktaruta, benämning på en i en trycksak visuellt fristående strukturerad text med basfakta.
 3. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 4. fakta

  fakta se faktum
  Svensk ordbok
 5. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 6. Venus

  Venus är en av de inre planeterna i vårt solsystem.
 7. faktor

  faktor, statistisk term, se faktoranalys.
 8. fakta-

  fakta- förled
  Svensk ordbok
 9. subjektiv

  subjektiv är den som utgår från sina egna känslor och åsikter och inte tar så stor hänsyn till fakta.
 10. objektiv

  objektiv är den som tar hänsyn bara till fakta och inte till åsikter och känslor.