1. faktiskt

  fak´tiskt adv. ORDLED: fakt-iskt
  Svensk ordbok
 2. faktisk villfarelse

  faktisk villfarelse, juridisk term för felaktig tro om faktiska omständigheter.
 3. faktisk

  fak´tisk adj. ~t ORDLED: fakt-isk
  Svensk ordbok
 4. Mellanöstern

  Mellanöstern, eller Främre Orienten, kallas ett område i västra Asien och nordöstra Afrika.

 5. de facto

  de facto, enligt faktiska föreliggande omständigheter (om än inte på formell rättsgrund), i själva verket.
 6. sakfråga

  sakfråga, sådan fråga i en rättegång som hänför sig till vilka faktiska omständigheter som förelegat.
 7. löpande priser

  löpande priser, de priser som faktiskt råder under olika perioder eller vid olika tidpunkter.
 8. utdelning i konkurs

  utdelning i konkurs, den betalning som en borgenär faktiskt får ut för sin fordran vid gäldenärens konkurs.
 9. gullviva

  gullviva är en vårblomma.
 10. labyrint

  labyrint är en anläggning där man tar sig från ingången till mitten genom gångar som går i alla möjliga riktningar.