1. faktum

  faktum betyder vanligtvis ’sant påstående’.
 2. faktum

  fak`tum subst. ~ el. ~et, fakta el. ~, best. pl. fakta el. ~en ORDLED: fakt-um-et
  Svensk ordbok
 3. hundloka

  hundloka, hundkäx, Anthriscus sylvestris, art i familjen flockblommiga växter.
 4. Carl Johan Bernadotte

  Bernadotte af Wisborg, Carl Johan, 1916–2012, greve, affärsman; jämför släktartikel Bernadotte och släkttavla.
 5. Katyn

  Katyn, skogsområde väster om Smolensk i Ryska federationen, platsen för sovjetisk massavrättning av polska officerare 1940.
 6. Sarah Bernhardt

  Bernhardt, Sarah, egentligen Rosine Bernard, född 22 eller 23 september 1844, död 26 mars 1923, fransk skådespelerska.

 7. fait accompli

  fait accompli, ’fullbordat faktum’, (nytt) sakläge som man inte kan ändra på.
 8. faction

  faction, litterär term, se faktion.
 9. skandal

  skandal är ett faktum eller en händelse som gör många upprörda.
 10. ad hoc-antagande

  ad hoc-antagande, ett antagande eller en hypotes som införs i en teori eller ett resonemang enbart för att förklara ett visst faktum, och som alltså inte kan rättfärdigas oberoende av detta faktum.