1. fals

  fals, term inom metall-, trä-, läder- och bokbinderiteknik, se falsning.
 2. fals

  fals subst. ~en ~ar ORDLED: fals-en
  Svensk ordbok
 3. fal

  fal adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. Falun

  Falun, kommun och tätort i Dalarna (Dalarnas län).

 5. Fuluälven

  Fuluälven, älv i norra Dalarna som tillsammans med Görälven bildar Västerdalälven.
 6. arvskifte

  arvskifte, fördelning av en avliden persons tillgångar mellan dödsbodelägarna, dvs. arvingar och universella testamentstagare.
 7. katafalk

  katafalk, upphöjt underlag för likkista vid begravning.
 8. Falstaff

  Falstaff, opera i tre akter av Giuseppe Verdi med text på italienska av Arrigo Boito, efter Shakespeares ”Muntra fruarna i Windsor” och ”Henrik IV”.­ Först uppförd i Milano 1893 (Stockholm 1896).
 9. personförsäkring

  personförsäkring, försäkring där försäkringsgivarens åtaganden är knutna till en eller flera personers liv, hälsa, ålder eller arbetsförmåga.
 10. Ewa Lipska

  Lipska, Ewa, född 1945, polsk poet.