1. fall

  fall, inom hydrologin: vattenfall.
 2. fall

  fall, inom skogsbruket detsamma som kalhygge.
 3. fall

  fall, inom mekaniken detsamma som fallrörelse.
 4. fall

  fall, tåg eller wire med vilken ett segel hissas.
 5. fall

  fall, avvikelsen från lodlinjen hos master, skorstenar m.m. på fartyg.
 6. fall

  fall, tegfall, deld, ås, i solskifte eller bolskifte en omgång av tegar, med en teg till varje gård, som i skifteslaget bildade en sammanhållen skiftesenhet.
 7. fall

  fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fall-et
  Svensk ordbok
 8. Fall River

  Fall River, stad i delstaten Massachusetts, USA, 80 km söder om Boston; 88 800 invånare (2016).

 9. fall–kontrollundersökning

  fall–kontrollundersökning, medicinsk-epidemiologisk metod att fastställa om en viss exposition har någon roll i uppkomsten av en viss sjukdom eller annat medicinskt problem.
 10. The Fall

  The Fall, brittisk rockgrupp, grundad 1976 av sångaren och låtskrivaren Mark E. Smith (1957–2018).