1. supernova

  supernova är en exploderande stjärna.
 2. mjölksyra

  mjölksyra är en svag syra som bildas när våra muskler ska bryta ner mycket socker på kort tid.

 3. Demokritos

  Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
 4. symbios

  symbios är ett samliv mellan två livsformer som är till nytta för båda.
 5. vattenkraftverk

  vattenkraftverk, anläggning som omvandlar lägesenergi hos vatten till el.

 6. kollaps

  kollaps, krisreaktion, plötslig, stark, psykisk reaktion, ”nervöst sammanbrott”.
 7. thorakoskopisk kirurgi

  thorakoskopisk kirurgi, benämning på kirurgiska ingrepp i brösthålan med thorakoskop.
 8. O-stjärna

  O-stjärna, stjärna av spektraltyp O.
 9. vattnets kretslopp

  vattnets kretslopp innebär att vatten hela tiden rör sig mellan hav, atmosfär och land.

 10. Loke

  Loke, gestalt av mångskiftande karaktär i fornnordisk religion; som son till jätten Farbaute är han egentligen av jättesläkt, men sedan han ingått fostbrödralag med Oden uppträder han vanligtvis bland asarna.