1. fallfärdig

  fall`färdig adj. ~t ORDLED: fall--färd-ig
  Svensk ordbok
 2. Linda Hedendahl

  Hedendahl, Linda,  född 1942, bildkonstnär och författare.

 3. bofällig

  bo`fällig adj. ~t ORDLED: bo--fäll-ig
  Svensk ordbok
 4. anskrämlig

  an`skrämlig adj. ~t ORDLED: an--skräm-lig
  Svensk ordbok
 5. ruckel

  ruck´el subst. rucklet, plur. ~, best. plur. rucklen ORDLED: ruckl-et
  Svensk ordbok
 6. bristfällig

  bris`tfällig adj. ~t ORDLED: brist--fäll-ig
  Svensk ordbok
 7. förfallen

  förfall´en adj. förfallet förfallna ORDLED: för-fall-en
  Svensk ordbok
 8. skjul

  skjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skjul-et
  Svensk ordbok
 9. kåk

  kåk subst. ~en ~ar ORDLED: kåk-en
  Svensk ordbok
 10. gammal

  gamm`al adj. gammalt gamla, komp. äldre [äl´d-], superl. äldst
  Svensk ordbok