1. Wichita Falls

  Wichita Falls, stad i Texas, USA; för belägenhet se landskarta USA.
 2. Klamath Falls

  Klamath Falls, stad i Oregon, USA; för belägenhet se landskarta USA.
 3. Great Falls

  Great Falls, stad i Montana, USA; för belägenhet se landskarta USA.
 4. Victoria Falls

  Victoria Falls, stad i västra Zimbabwe; för belägenhet se landskarta Zimbabwe.
 5. Ocean Falls

  Ocean Falls, stad i sydvästra Canada; för belägenhet se landskarta Canada.
 6. Seneca Falls

  Seneca Falls, ort i delstaten New York, USA, mötesplats och startpunkt för den organiserade amerikanska kvinnorörelsen.
 7. Churchill Falls

  Churchill Falls, ett av världens mäktigaste vattenkraftverk i Churchillfloden, Labrador, Canada; fallhöjd 313 m, medelvattenföring 1 400 m 3/s och installerad effekt 5 225 MW.
 8. Niagara Falls

  Niagara Falls, två angränsande städer vid Niagarafloden i Nordamerika.

 9. Kabalega Falls National Park

  Kabalega Falls National Park, nationalpark i Uganda, se Murchison Falls National Park.
 10. King George VI Falls

  King George VI Falls, vattenfall i västra Guyana; 480 m fallhöjd.