1. falna

  fa`lna verb ~de ~t ORDLED: fal-nar SUBST.: falnande
  Svensk ordbok
 2. James Tiptree

  Tiptree, James, Jr, pseudonym för Alice Bradley Sheldon, 1915–87, amerikansk författare.
 3. Afghanistan

  Afghanistan, stat i sydvästra Asien.

 4. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan, konflikten mellan staten Israel och dess judiska befolkningsmajoritet å ena sidan och de palestinska araberna å den andra.

 5. Labour Party

  Labour Party, brittiskt politiskt parti grundat 1906, arvtagare till Labour Representation Committee (LRC).

 6. Jordanien

  Jordanien, stat i Mellanöstern.

 7. falaska

  fa`laska subst. ~n ORDLED: fal-ask-an
  Svensk ordbok
 8. blekna

  ble`kna verb ~de ~t ORDLED: blek-nar SUBST.: bleknande
  Svensk ordbok
 9. vissna

  viss`na verb ~de ~t ORDLED: vissn-ar SUBST.: vissnande
  Svensk ordbok
 10. glöd

  glöd subst. ~en ~er ORDLED: glöd-en
  Svensk ordbok