1. falsa

  fal`sa verb ~de ~t ORDLED: fals-ar SUBST.: falsande, falsning
  Svensk ordbok
 2. falsarium

  falsarium [-sa´- el. -sa`-] subst. falsariet falsarier ORDLED: fals-ari-et
  Svensk ordbok
 3. False Face

  False Face, hemligt sällskap bland irokesindianerna.
 4. False Bay

  False Bay, bukt i sydvästra Sydafrika; för belägenhet se landskarta Sydafrika.
 5. Christian Magnus Falsen

  Falsen, Christian Magnus, 1782–1830, norsk ämbetsman och politiker.
 6. simshyvel

  simshyvel, handverktyg för trä som används för att hyvla ut falsar eller profiler.
 7. bok

  bok, enligt tidigare definition en samling blad eller ark, vanligen med text, som hophäftats längs ena sidan.
 8. musica ficta

  musica ficta, musica falsa, under medeltid och renässans benämning på bruket att avvika från den tonhöjd som stod i notskriften.
 9. asitier

  asitier, Philepittidae, familj i fågelordningen tättingar.
 10. tegelpanna

  tegelpanna, enkupigt eller tvåkupigt tegel för taktäckning.