1. falsarium

  falsarium [-sa´- el. -sa`-] subst. falsariet falsarier ORDLED: fals-ari-et
  Svensk ordbok
 2. False Face

  False Face, hemligt sällskap bland irokesindianerna.
 3. False Bay

  False Bay, bukt i sydvästra Sydafrika; för belägenhet se landskarta Sydafrika.
 4. falsa

  fal`sa verb ~de ~t ORDLED: fals-ar SUBST.: falsande, falsning
  Svensk ordbok
 5. Christian Magnus Falsen

  Falsen, Christian Magnus, 1782–1830, norsk ämbetsman och politiker.
 6. simshyvel

  simshyvel, handverktyg för trä som används för att hyvla ut falsar eller profiler.
 7. tegelpanna

  tegelpanna, enkupigt eller tvåkupigt tegel för taktäckning.
 8. bok

  bok, enligt tidigare definition en samling blad eller ark, vanligen med text, som hophäftats längs ena sidan.
 9. asitier

  asitier, Philepittidae, familj i fågelordningen tättingar.
 10. bind

  bind, horisontella band på bokrygg, egentligen de bindgarnssnören i bokbindarens häftlåda kring vilka de tryckta och falsade arken bundits fast med nål och tråd.